A Cloud-a-Day Keeps the Conflict Away!

O tomto projektu

Tyto stránky jsou věnovány tomu, co každý dobře zná. Dáváme tomu různá jména - starosti, problémy, dilemata, konflikty. Svět je konfliktů plný, na osobní, lokální i globální úrovni. Musíme dělat důležitá rozhodnutí a často nevíme, která cesta je ta správná. V rodině, ve škole, v zaměstnání a jinde jsme navíc v každodenním kontaktu s druhými lidmi, kteří mají, stejně jako my, své potřeby, preference a stanoviska. Je spíše výjimkou, že se podaří vše sladit tak, aby byly zúčastněné strany byly spokojeny. Hledáme a děláme různé kompromisy, ale často ani potom konflikty a napětí nemizí. 

Oceňovaný myslitel, Dr. Eliyahu Goldratt, předložil jednoduchý, ale velmi účinný nástroj na řešení konfliktů. Pojmenoval ho Evaporating Cloud, v překladu "odpařující se nebo mizející mrak". Mrak je použit jako znázornění konfliktu, který zakrývá "slunce" našeho života. Dr. Goldratt tvrdí, že každý existující konflikt může být odstraněn

 

Tyto stránky nechtějí předkládat hotová řešení. Jejich cílem je především podnítit k přemýšlení o podstatě konfliktů, ve kterých se nacházíme, a ukázat, jak rozpoznat a chápat potřeby, předpoklady a stanoviska druhé strany konfliktu. Pravdivý výrok říká, že "problém, který je dobře formulován, je již zpoloviny vyřešen".

 

 

Dr. James Holt učí na Washington State University studenty přemýšlet tímto způsobem. Svým studentům opakuje: "A cloud-a-day keeps the conflict away. Keep thinking!" (Jeden "mrak" - míněno zformulování a případně vyřešení jednoho konfliktu uvedenou metodou denně, a udržíte si konflikty od těla. Stále přemýšlejte!) Tato výzva je také mottem těchto stránek.

Petr Žitník

Editor stránek

Koncepce stránek

Pojednání o řešení konfliktů metodou "Evaporating Cloud" najde návštěvník stránek především v sekci O mracích.

Praktické těžiště stránek je v sekci Blog, ve kterém jsou předkládány konflikty z nejrůznějších oblastí formou samostatných článků. Články budou většinou obsahovat stručnou formulaci konfliktu, jeho grafické znázornění ("mrak"), úvahy o předpokladech a úhlech pohledu jednotlivých stran daného problému a diskusní fórum umožňující návštěvníkům stránek daný konflikt komentovat.

Články v sekci Blog budou označeny klíčovými slovy (štítky, tagy), které jsou pak souhrnně uvedeny na úvodní stránce a umožní uživateli stránek rychle získat přehled o článcích, které byly na tomto webu na dané téma publikovány.

 

Komu jsou stránky určeny

Stránky jsou určeny všem, kteří chtějí přemýšlet, zejména o řešení konfliktů.

Uživatelům stránky nabízejí několik možností komunikace: kontaktní e-mail, sekci Napište nám a diskusní fóra u jednotlivých článků.

Cílem tohoto projektu je vytvořit komunikační platformu a následně také společně vytvořenou bázi znalostí (Knowledge Base) vycházející z reálných situací a konkrétních zkušeností. 

Vyhledávání

Kontakt

A Cloud-a-Day