A Cloud-a-Day Keeps the Conflict Away!

Myšlenkové procesy TOC

Stránka se připravuje...

Obsahem tohoto článku bude pojednání o procesu řešení problémů metodou TOC TP a o jednotlivých nástrojích:

  1. Mrak (Evaporating Cloud)
  2. Strom současné reality (Current Reality Tree - CRT)
  3. Strom budoucí reality (Future Reality Tree - FRT)
  4. Negativní větve (Negative Branches - NBR)
  5. Strom předpokladů (Pre-Requisite Tree - PRT)
  6. Strom přechodu (Transition Tree - TT)
  7. Strom strategie a taktiky (Strategy & Tactic Tree - S&T Tree)