A Cloud-a-Day Keeps the Conflict Away!

Mít, nebo být?

02.10.2010 14:59
 
ERICH FROMM, uznávaný sociolog a psycholog, napsal knihu, která obsahuje zajímavé dilema už ve svém názvu - MÍT, NEBO BÝT? Téma připomíná Hamletovské dilema "Být, či nebýt?" A nejen názvem. Jedná se o hluboké zamýšlení nad způsobem života člověka, zejména v západní společnosti. Fromm v knize předkládá názor, že lidé prožívají svůj život ve dvou základních polohách - MÍT a BÝT.

 

MÍT a BÝT ve způsobu vyjadřování

Zajímavě se projevuje protiklad MÍT a BÝT ve způsobu, jak se lidé vyjadřují. Někteří říkají, že mají šťastné manželství, že mají starosti, že mají touhu, že mají lásku. Jiní spíše řeknou, že jsou šťastně ženatí, že jsou ustaraní nebo že trpí, že touží, nebo že milují.


MÍT a BÝT v každodenní zkušenosti

Fromm demonstruje rozdíl mezi způsoby prožívání typu MÍT a BÝT na řadě blastí každodenního života. Pro ilustraci jsou vybrány dvě - učení a uplatňování autority.


MÍT a BÝT v procesu učení

Studenti [typu MÍT] naslouchají přednášce tak, že ... si vše doslova zapisují do svých poznámkových bloků, aby si později své poznámky namemorovali, a tak prošli zkouškami. Ale obsah se nestává částí jejich vlastního individuálního systému myšlení, neobohacuje a nerozšiřuje je. Místo toho ... si studenti i obsah přednášek zůstávají cizí... Nechtějí něco nového tvořit. ... jednotlivci typu MÍT pociťují z nových myšlenek nebo námětů ... spíše zneklidnění, protože nové zpochybňuje zafixovanou sumu informací, kterou mají. Opravdu, na člověka, pro něhož je vlastnění (MÍT) základní formou vztahu ke světu, myšlenky, které se nedají snadno definovat ..., působí úděsně - jako všechno jiné, co roste a mění se, a tak není kontrolovatelné.
Učební proces má zcela odlišnou kvalitu pro studenty ... typu BÝT. ... nepřicházejí na přednášky, dokonce ani na tu první, jako tabula rasa. Přemýšleli již napřed o problémech, o nichž budou přednášky pojednávat, a ve své mysli došli k určitým vlastním otázkám a problémům tématu. Jsou [tématem] zaujati ... Místo aby byli pasivními nádobami na slova a myšlenky, oni naslouchají, oni slyší, a co je nejdůležitější, oni je přijímají a reagují na ně aktivně a tvořivě. To, čemu naslouchají, podněcuje jejich vlastní myšlenkové procesy. Nové otázky, nové ideje, nové perspektivy vznikají v jejich myslích. Jejich nasloucháni je živý proces. Naslouchají se zájmem, slyší, co přednášející říká a spontánně prožívají svou reakci na to, co slyší. Nezískávají pouze vědomosti, které si mohou odnést domů a namemorovat je. Každý takový student byl zasažen a změnil se; každý je po přednášce jiný, než byl před ní. Tento způsob učení může však převládnout jen za předpokladu, že přednáška nabízí podněcující obsah. Na prázdné povídání se u typu BÝT nedá živě reagovat...


MÍT autoritu x BÝT autoritou

Rozdíl mezi způsobem prožívání typu MÍT a BÝT v oblasti uplatňování autority je přesvědčivě vyjádřen rozlišením mezi MÍT autoritu a BÝT autoritou.
Autor popisuje osobnost, která JE autoritou, jako osobnost, "která dosáhla vysokého stupně vyspělosti a integrace ... takoví lidé skutečně vyzařují autoritu a nemusí poroučet, vyhrožovat, podplácet."
Uplatňování autority úzce souvisí s pojmem kompetence. Kdo je vnímán v daném oboru jako kompetentní, je obvykle vnímán také, že JE autoritou. K tomuto tématu Fromm dále uvádí: "Ve většině velkých hierarchicky organizovaných společnostech ... dochází k procesu odcizení autority. Skutečná nebo domnělá počáteční kompetence se přenáší na uniformu nebo titul autority ... přičemž tento vnější znak kompetence nahrazuje skutečnou kompetenci a její kvality. Král - s použitím titulu jako symbolu pro tento typ autority - může být hloupý, záludný, zlý, tj. naprosto neschopný být autoritou, leč autoritu. Pokud má titul, předpokládá se, že má kompetenční kvality. I když je císař nahý, každý věří, že má císař krásné šaty..."
V jiné své knize, Escape from Freedom (v češtině vyšlo jako Útěk před svobodou) doplňuje Fromm téma autority (neboli moci) dalším protikladem: potence x dominance. Kdo JE autoritou, nepotřebuje druhé ovládat. Druhé spíše vede, motivuje a sílu jim poskytuje. Kdo autoritu pouze MÁ, chce jí mít obvykle ještě více. Protože ji však není schopen získat nebo vytvořit z vlastních zdrojů, musí jí odebrat druhým za cenu jejich zotročení.

 

MÍT a BÝT jako konflikt

Kniha vyvolává u vnímavého čtenáře řadu otázek, například:

  • Jaký přístup k životu převládá u mě osobně - MÍT, či BÝT?

  • Jaký přístup k životu převládá v kulturní oblasti, ve které žiji?

  • Mohu tuto životní orientaci změnit - u sebe, u druhých?

  • Jak jednat s těmi, u kterých převládá jiný způsob prožívání, než je ten můj?

  • ...  

     

Diagram konfliktu, který je tématem knihy Mít, nebo být? (a který obsahuje další otázky), by mohl vypadat následovně:

 


Je-li vám toto téma blízké, zapojte se do diskuse.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Citáty z českého vydání - Nakladatelství Naše vojsko v roce 1992 v překladu Vlastislavy Žihlové

Diskuse: Mít, nebo být?

Datum: 05.10.2010

Vložil: Karel

Titulek: Kultura + Maslow

Řekl bych, že u většiny populace je tento základní postoj převzat z kulturního prostředí, ve kterém vyrostli - v Česku bych viděl převahu "mít".

Na druhou stranu u řady lidí, kteří úspěšně naplnili své potřeby v oblasti vlastnění sleduji zájem o rozvoj "bytí" - v souladu s hierarchií potřeb...

Vyhledávání

Kontakt

A Cloud-a-Day